česky italian spain english deutsch

tlumočení italština španělština

Životopis

Jméno:Jana Bílková
Tituly:PhDr. et Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph. D.
Rodinný stav:vdaná, dvě děti

Dosažené vzdělání:

 • Mgr. - studium jednooborové germanistiky na FF UK (2003)
 • Mgr. - studium jednooborové psychologie na FF UK, klinická specializace (2004)
 • Mgr. - studium jednooborové španělštiny na FF UK (2005)
 • PhDr. - rigorózní zkouška na FF UK – obor psychologie, specializace klinická psychologie (2005)
 • Mgr. - studium italština-španělština na FF UK (2007)
 • Ph.D. - doktorské studium na FF UK – obor španělská literatura (2009)

Zahraniční studijní pobyty:

 • 2000 - semestrální studijní pobyt na univerzitě ve Vídni
 • 2001 - vědecký studijní pobyt na univerzitě ve Vídni

Praxe a pracovní zkušenosti:

 • - výuka jazyků (na České zemědělské univerzitě (8 semestrů), jazykové kurzy pro jazykové školy, soukromá výuka, gymnázium)
 • - tlumočení na MHF Pražské jaro (1997 - 2004) – Němčina, Italština, Španělština, Angličtina
 • - tlumočení na veletrzích, společenských, sportovních a oficiálních akcích (vernisáže, jednání, sportovní utkání, poznávací zájezdy, obchodní jednání, konference, montáže)
 • - překladatelská činnost pro různá nakladatelství (překlady knih, dosud přeloženo přes 80 knižních titulů – Němčina, Italština, Španělština)
 • - přednášková a lektorská činnost na FF UK, KKUH, rektorát MU apod. - Němčina, Italština, Španělština
 • - průvodcovská činnost v památkových objektech ČR - Němčina, Italština, Angličtina, Španělština
 • - výuka na univerzitách třetího věku: Univerzita Tomáše Bati, Univerzita Palackého
 • - výuka na univerzitách: Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati

Jazykové znalosti:

 • italština (slovem i písmem)
 • španělština (slovem i písmem)
 • němčina (slovem i písmem)
 • angličtina (konverzační úroveň)
 • francouzština, latina, portugalština (základní znalost)

Ocenění:

 • - březen 1997 – ocenění v soutěži k výročí 1000 let od založení Rakouska za práci „Z deníku císařovny Sissi“
 • - prosinec 2004 – cena Prof. Matějčka za diplomovou práci „Pohádka a její využití v herních aktivitách“

Další schopnosti:

 • - řidičský průkaz skupiny B
 • - práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

Profilace v rámci psychologie:

 • - psychohry pro dospívající a dospělé
 • - teambuildingové a seznamovací aktivity
 • - stres a jeho regulace
 • - relaxace (autogenní trénink, progresivní svalová relaxace, meditace, tzv. bleskové relaxační techniky)
 • - aktivity na podporu mentálních funkcí (paměť, kreativita)aktivity na podporu mentálních funkcí (paměť, kreativita)
 • - komunikace a rétorika
 • - out-doorové aktivity
 • - realizace školení, kurzů a přednáškové činnosti

Životopis ve formátu pdf lze stáhnout zde.

2009 © NoTrouble - webdesign